கோவிட் -19 சீனாவின் உயிர் ஆயுதமா?

இது ஆய்வகத்தில் உருவாக்கிய வைரஸ் அல்ல, இயற்கையாக உருவானது தான் என்பதை நிரூபிக்க ஏராளமான சான்றுகள் உள்ளபோதிலும், இனவாதத்தைத் தூண்டுவதற்கான கருவியாகக் கோவிட்-19-யைப் பயன்படுத்துவது பெரும் குற்றமாகும்.

அறிவிப்பு: புதுவைப் பல்கலைக்கழகம் 2020-2021 ஆம் கல்வி ஆண்டிற்கானச் சேர்க்கை

பல்கலைக்கழகத்திற்கு விண்ணப்பிக்க விரும்பும் மாணவர்களுக்கு உதவும் வகையில் பல்கலைக்கழக நிர்வாகம், புதுவைப் பல்கலைகழக மாணவர் பேரவை, வளாகத்தில் செயல்படும் மாணவரமைப்புகள் என பலதரப்பில் உதவிக் குழுக்கள் (help…

மாநகரத்தை தூய்மையாக்கும் புலப்படாத பெண்கள்

நாள் முழுவதும் குப்பைகளைக் கக்கியபடியே நகரம் உறங்கிப் போன பிறகு, ஒரு வலுவான பெண் தொழிலாளர் படை மெல்ல வருகின்றது.

பிற்படுத்தப்பட்டோர் இடஒதுக்கீடு

இந்தியாவில் சாதியும் அதன் அதர்மமும் உலகம் முழுவதும் பொருளியல் மற்றும் பொருட்களின் உடைமை சார்ந்து வர்க்கங்கள் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. ஆனால், இந்திய நாட்டில் வர்க்க வேறுபாடுகளைப் பொருளாதாரக் காரணங்கள்…